Dernek Makbuzu Basımı Karar

  • Dernek Makbuzu

    DERNEK MAKBUZU BASIMI Resmi evrakların basımı ve dağıtımında yetkili maliye anlaşmalı matbaamız ayrıca Dernek Makbuzu basımı yapmaktadır. Dernek makbuzları basımında en önemli husus matbaa tarafından üzerine düşen sorumlulukların zamanında yerine getirilmesidir. Matbaa yetkilisi dernek makbuzu basımı yaptıracak olan derneğin aldığı kararın doğruluğunu kontrol eder, aşağıda dernek makbuzu için istenilen evrakları eksiksiz olarak teslim alır. Bu […]