İrsaliyeli Fatura

  • rsaliyeli Fatura Basımı 636x345 - İrsaliyeli Fatura Basımında Kalite

    İrsaliyeli Fatura Basımında Kalite

    Maliye Bakanlığı onaylı olarak basılan matbuu evraklardan biri olan ve özellikli bir evrak olan irsaliyeli fatura basımı konusunda firmamız, sizlere başarılı bir şekilde hizmet sunmaya devam etmektedir.   İrsaliye ve faturanın ayrı basılmasına karşın son dönemde sürekli olarak faturalar irsaliyeli olarak basılmakta ve üç veya dört nüsha olarak basımı gerçekleştirilmektedir. Gereken bütün işlemlerin öncesinde sizlerin […]

  • İrsaliyeli Fatura

    İrsaliyeli Fatura Tanımı: İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır. İrsaliye Nedir? Satılan malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan, maliye onaylı, mal teslimini gösteren resmi belgeye irsaliye denir. İrsaliye, malı satan […]