istanbul özel fatura basımı

  • Özel Fatura Basımı

    ÖZEL FATURA Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan teslim ve satışlarda (bavul ticareti) kullanılması gereken fatura türüne özel fatura denir. Beş nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası alıcıya verilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü nüshaları eşya, gümrükten çıkarken onaylatılmak üzere alıcıya teslim edilir. Beşinci nüshası ise satıcıda kalır. Özel fatura basımı yanlızca maliye bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş anlaşmalı […]