taşıma senedi

  • Taşıma İrsaliyesi

    TAŞIMA İRSALİYESİ Ücret karşılığında taşıma yapan firmalar tarafından kullanılır. Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük (eşya, mal) taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri bir belgedir. TAŞIMA İRSALİYESİ BASIMI En az 3 nüsha olarak basılan taşıma irsaliyesinin bir nüshası firmada, bir nüshası araç şoföründe bir diğer nüshasıda taşımayı yaptıran müşteride […]