S.S.S.

Anlaşmalı Matbaa

Maliye ile anlaşmalı matbaa firmaları yetkileri gereği online olarak bildirimlerinizi maliye bakanlığına yaparlar, bu nedenle noter onayına gerek yoktur.

Matbaanın anlaşmalı matbaa yetki belgesini görerek veya bağlı bulunduğunuz ilin vergi dairesinin sitesinde bulunan anlaşmalı matbaalar listesinden doğruluğunu teyit edebilirsiniz.

Resmi evraklar, basımı anlaşmalı matbaa firmaları tarafından yapılan fatura, irsaliyeli fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, taşıma irsaliyesi, serbest meslek makbuzu, adisyon, perakende satış fişi, dip koçanlı giriş bileti, müstahsil makbuzu vb. maliye logolu evraklardır.

Maliye ile anlaşmalı matbaa firmaları bağlı bulunduğu ilde maliye bakanlığı ile anlaşmalı olarak resmi evrak basımı yapar.

Load More

WhatsApp İletişim