Garanti Belgesi

Garanti Belgesi Basımı, Garanti Belgesi

GARANTİ BELGESİ

Garanti belgesi ithal edilen veya üretimi yapılan ürünlerin kullanımına ilişkin düzenlenen ve müşterinin haklarını belirten belgedir. Mevzuatta belirtilen ürünlerde garanti belgesi bulundurmak zorunludur. Garanti belgelerinin basımı matbaamız tarafından yapılmaktadır.

GARANTİ BELGESİ BASIMI

Ofset baskı tekniği kullanılarak üretilen garanti belgesi, isteğe bağlı olarak kırım(katlama) yapılarak kitapçık haline getirilebilir. Garanti belgesi üretimlerinizde de uzman grafik ve baskı departmanımızla çözüm ortağınız olmak için çalışıyoruz. Garanti belgelerinin basımında mevzuatta belirtilen bazı başlıkların bulunması gerekmektedir. Bu maddeler 13.06.2014 tarihinde 29029 sayılı resmi gazetede belirtilmiştir. Bu maddeler aşağıda belirtildiği gibidir.

Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, diğer iletişim bilgileri ve firma kaşesi ile yetkilisinin imzası

b) Satıcı ünvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarihi ve seri numarası

ç) Malın cinsi, marka, model ile var ise bandrol ve seri numarası,

d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

e) Garanti süresi,

f) Azami tamir süresi,

g) Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

Bu bilgiler doğrultusunda grafiğini tamamladığımız garanti belgesi formlarınızın en kısa sürede üretimini tamamlayarak, adresinize teslim ediyoruz. Uygun fiyatlarımızdan yararlanmak ve garanti belgelerinizi en kısa sürede, en kaliteli olarak bastırmak istiyorsanız bize ulaşın.

GARANTİ BELGESİ BASIM ÖRNEĞİ