Yaptırmak istediğiniz işlemlerin resmi olarak gerçekleştirilebilmesi ve resmiyet kazanabilmesi için maliye anlaşmalı matbaa ile çalışmanız gereklidir. Maliye anlaşmalı matbaaların görevi, firmaların bastırmak zorunda oldukları irsaliye, fatura ve makbuz gibi resmi evrakların basımını sağlamaktır. Bu anlamda bu matbaalar Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilir. Çevremizdeki her matbaa Maliye Bakanlığının yetkilendirdiği matbaalar değildir. Bunların bilinci ile hareket etmek gerekir. Satış yapan ve hizmet veren dükkan ve firmalar bazı resmi olarak mali kurallara uymak zorundadırlar. Bu dükkan ve firmalar işlemlerini gerçekleştirebilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan izin almak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı iş yükünü hafifletmek adına matbaalar ile işbirliği içerisine girer ve matbaalar maliye anlaşmalı matbaa ismini alırlar. Bu şekilde Maliye Bakanlığı firma ve dükkanların fatura, makbuz gibi işlemlerini rahatlıkla kontrol edebilir. Eğer maliye anlaşmalı matbaa arıyorsanız bunun için o matbaanın resmi Maliye Bakanlığı onaylı belgesini göstermek zorundadır.

Nasıl Anlaşmalı Matbaa Olunur?

 Anlaşmalı Matbaa 1024x556 - Güvenilir İstanbul Anlaşmalı Matbaa

Bu işlem içi öncelikle Maliye Bakanlığının denetim yapması gerekir. Bu denetim ile birlikte matbaanın işleri kontrol edilir ve daha önce herhangi bir kusurlu harekette bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Matbaanın baskı işlemleri, kalitesi ve vergilerini düzenli ödeyip ödemediği denetlenir. Matbaa içerisinde yeterli iş gücünü sağlayan ekipman ve personel olup olmadığı denetlenir. Güven teşkil eden matbaalar maliye anlaşmalı matbaa olma hakkına sahip olurlar.

 

Bir Anlaşmalı Matbaa Hangi Resmi Evrakları Basabilir?

 

Bu matbaalar; Fatura, Müstahsil Makbuzu, Ambar Tesellüm Fişi, Serbest Meslek Makbuzu, Yolcu Bileti, Adisyon gibi resmi evraklar basabilir.