Maliye İle Anlaşmalı Matbaa

Matbaa seçimi yapılırken anlaşmalı olan matbaalar ile çalışmak büyük öneme sahiptir. Böylece tüm süreç prosedürlere uygun şekilde ilerler.

Anlaşmalı matbaa olma durumu fatura, irsaliye ve buna benzer evrakların basımı ile ilgili olarak o matbaanın eski adıyla Maliye Bakanlığı tarafından kendisine yetki verilmiş olduğunu ifade eder. Dolayısıyla bu tarz yerlerle yapılan matbaa işlemleri standartlara uygun olacak şekilde gerçekleşir. Anlaşma çerçevesinde ilgili resmi evrakların basılması, çoğaltılması ve dağıtılması ile ilgili izin verilmiş olmaktadır. Bu izin kapsamında olan yerler Maliye ile anlaşmalı olan matbaalar çatısı altında hizmet verir ve buralar her zaman öncelikli olarak tercih edilir. Kurallara ve prosedürlere en uygun şekilde faaliyet göstermek matbaalar açısından avantaj sağlayan bir durumdur.

Anlaşmalı Matbaa Nasıl Olunur?

Maliye ile anlaşmalı matbaa olabilmek için bazı şartların eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekir. Öncelikle matbaa içerisinde bu basımları yapabilecek yeterli düzeyde makine teşkilatı yer almalıdır. Buna ek olarak ilgili matbaa yönetimine ait özgeçmişte herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması da gerekli koşullar arasında yer alır.

Yapılacak anlaşmalı başvuru esnasında matbaaların belli bir miktarı içeren teminat mektubu ya da nakit para blokesi vermesi gerekir. Bununla birlikte gerekli şartlar sağlandığı takdirde her ilde yer alan Matbaacılar odası yeterlilik belgesi verir. Alınan bu belge ile birlikte anlaşmalı matbaa olarak basım yapılmasına izin verilecektir. Bu süreç ile ilgili daha detaylı ve kapsamlı bilgi almak adına ilgili ile ait matbaacılar odası internet sitesi ziyaret edilebilir.

Anlaşmalı Matbaa Hizmeti

Anlaşmalı olarak hizmet veren matbaalar basım yaparken belli bir sıra ya da seri numarasını takip ederler. Aynı zamanda bu matbaaların resmi evrak basımı sadece bulunduğu il ve ilçeleri kapsar. Yani diğer bölgeler için ilgili yöntemler takip edilerek resmi evrak basılması söz konusu değildir. Bunu anlamanın yolu resmi evrakın üzerinde yer alan o ile ait il koduna bakmaktır. Dolayısıyla anlaşmalı matbaanın bu il kodunun dışında basım yapması söz konusu değildir. Bu işlem sadece basım değil çoğaltmak için de geçerlidir.

Maliye İle Anlaşmalı Matbaa

Maliye ile anlaşmalı evrak basabilmek için anlaşmalı matbaa olmak gerekir. Bu çerçevede basım yapabilmek için kullanılacak yazım karakteri, punto, mürekkep rengi, kağıt kalitesi gibi detayların hepsi belirlenir ve bunlar için onay alınır. Dolayısıyla anlaşmalı matbaa olabilmek için bu tür detaylara dikkat edilmesi gerekir. Maliye tarafından kendisine onay verilmemiş olan matbaalar tarafından basım yapılan fatura ve buna benzer belgelerin herhangi bir resmi değeri olmaz. Bu kapsamda gerçekleştirilecek her işlemin yazılı ve belgeli şekilde olması gerekir. Her şehir için yapılacak olan basımlar ve kapsama alanı o ilin anlaşmalı matbaalarına göre farklılık gösterir. Yani Ankara için yapılacak olan basın işlemleri İstanbul’da yer alan anlaşmalı matbaalar tarafından gerçekleştirilemez. Bu nedenle her matbaanın bu ve buna benzer konularla ilgili titiz davranması önem taşır.

Maliye Anlaşmalı Matbaa

Gelişen ve sürekli değişme gösteren matbaa dünyasında bazı belgelerin basımı için izne ihtiyaç duyulması anlaşma yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Sev irsaliyesi, fatura, dernek makbuzu, gider pusulası gibi belgeler anlaşmalı matbaanın basabileceği belgeler kapsamına girer. Bu ve buna benzer ürünler ile ilgili kaliteli hizmet alabilmek adına anlaşmalı matbaa özelliği bulunan ve bu işleri en uygun fiyatlarda standartlara uygun şekilde yapan matbaalar tercih edilebilir. Bu matbaaların hangileri olduğuna internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkündür. Böylece her türlü basım ve dağıtım işleri olması gerektiği şekilde ilerleyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir